Разрешаване на грешка 0xea на принтери за експресия на Epson

Това е една от най-често срещаните грешки, която възниква, когато каретката е заседнала поради залепването на опаковъчния материал или ако патроните не са поставени правилно. Тази грешка обикновено е при новите принтери, когато се настройва за първи път; вероятно защото човекът, който настройва, е направил грешка при правилното конфигуриране или инсталиране.

Бърз поглед отвътре, имайки предвид двете причини по-горе и тяхното отстраняване, ще реши проблема. Като цяло, ето какво трябва да направите, за да разрешите проблема, отворете принтера и се уверете, че вътре няма заклещен материал, ленти или нещо друго и касетите са поставени правилно.

Ако повторното поставяне на касетите не помогне, изключете принтера, извадете ги и ги огледайте внимателно, за да видите дали върху касетите има останали материали.

Ако не е намерен материал, поставете отново касетите и проверете отново.

Ако все още получавате грешка 0xea, свържете се с търговеца, от който сте закупили принтера, за подмяна.